Onderwijs

In de loop van het schooljaar zullen er zo'n 130 leerlingen onderwijs volgen op de Vossenberg.
Een overzichtelijke school met leerpleinen waar kinderen samen leren en spelen en elkaar ontmoeten.
Bijna alle kinderen komen uit de directe omgeving van de school.
Op de Vossenberg hebben we combinatiegroepen. Onze kinderen leren vooral van elkaar en in een combinatiegroep kan dat juist voordelen hebben. De executieve functies zoals leren te leren, echt samen werken en coöperatief werken worden hierdoor ook gevraagd en getraind.
Kinderen leren doelen te stellen met de groep, maar ook kinddoelen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Onder het dak van het E.B.C.-Noord hebben we de verschillende bewoners: Basisschool 't Kwekkeveld, Basisschool De Vossenberg en Kinderopvang De Plu.
We werken nauw samen met de collega school 't Kwekkeveld. We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs. Binnen het E.B.C. proberen we middels modulair onderwijs dat te bieden wat kinderen nodig hebben. U kunt daar bijvoorbeeld denken aan de Taalrots of een Kangoeroegroep.
We organiseren zowel gezamenlijke als aparte activiteiten. Zo vieren we Sint, Kerst en de Koningsspelen samen. De kinderen van beide scholen ontmoeten elkaar dagelijks op de speelplaats. Daarnaast werken we samen met de  Kinderopvang De PLU. Er vindt overleg plaats over het programma en er wordt veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”.Modulair Onderwijs:
We denken met verschillende modules op allerlei gebied datgene te bieden wat kinderen nodig hebben. We werken met een taalgroep (Taalrots) en een kangoeroegroep. Dit zal nog verder uitgebreid worden in de toekomst
Wat houdt dat in?

Taalrots:
Bij de taalrots zitten voornamelijk kinderen die problemen hebben met de Nederlandse taal. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
We proberen de kinderen met name de woordenschat uit te bereiden, zodat ze het onderwijs beter kunnen volgen. 
De taalgroep wordt ondersteund door een logopediste en bestaat meestal uit meerdere kinderen. De samenstelling wisselt gedurende het jaar. Omdat we deze taalgroep pas dit jaar hebben opgestart zullen we uiteraard regelmatig evalueren en bijstellen waar nodig is.

Kangoeroegroep:
De bijeenkomsten van de Kangoeroe groep kennen een vaste structuur.  Gestart wordt wekelijks in de kring waar opdrachten centraal staan met als doelen leren leren, leren leven, leren denken. Hierbij zal aandacht zijn voor sociaal-emotionele vraagstukken en de mindset van de kinderen, maar ook filosofie en debatteren over actuele thema’s kunnen aanbod komen in de kring. Leren leren, leren leven en leren denken zijn brede, lange termijn doelen. Het zijn streefdoelen die niet tijdens iedere Kangoeroe bijeenkomst gehaald kunnen worden. Wel levert het kringgesprek (en daarmee iedere bijeenkomst) een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van leren leren, leren leven en leren denken bij ieder kind. In de tweede helft van het schooljaar, na het proeftraject, gaan leerlingen onder begeleiding van de Kangoeroe leerkracht een portfolio bijhouden. Het portfolio is passend bij leren leren. 
Voor wie is deze groep?
Deze groep is voor kinderen die in hun leerbehoeften net iets meer nodig hebben, op allerlei vlak. Samen met leerkrachten en ouders kijken we  welke kinderen daar,  in wisselende samenstelling, deel mogen nemen.