Ondersteuning

Binnen onze school hebben we de ondersteuning op de volgende manier geregeld:

Het basisarrangement wordt door de leerkrachten in de groep verzorgd. De kwaliteitscoördinatoren houden samen met de leerkracht zicht op de ontwikkeling van ieder kind. Zij kijken samen waar de leerkracht of het kind in ondersteund kan worden. Mocht het zijn dat de ondersteuning meer omvat, dan kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden. Voor meer informatie klik op deze link. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is meer informatie te vinden over de ondersteuning op onze school. 

Sociaal maatschappelijk werker

Soms kan een kind ook op een andere manier hulp krijgen. Wanneer ouders, kinderen of leerkrachten met een kleine vraag of een grote vraag zitten over bijvoorbeeld opvoeding of gedrag binnen en buiten school. Hiervoor hebben we een aan school gekoppelde sociaal maatschappelijk werker, Han Horn. Han is iedere week op maandag en donderdag aanwezig. U kunt vrijblijvend bij hem binnenlopen of een afspraak met hem maken via het mailadres: hanhorn@farent.nl