Missie en visie

Basisschool de Vossenberg is een kleine en overzichtelijke school met oog voor ieder kind, we kijken op onze school naar wat het kind nodig heeft. Hierbij verzorgen we goed onderwijs voor alle leerlingen in een fijne wijk met een diversiteit aan cultuur. Het team van de Vossenberg bestaat uit gedreven leerkrachten vol expertise en hart voor de leerlingen. We streven ernaar het beste uit het kind te halen om zo tot optimale persoonlijke groei te komen. We kijken hierbij naar talenten en leerpunten, om vervolgens het kind te ondersteunen bij het zetten van de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling.

Met onze Pedagogische Huisstijl ‘Vier 't geluk’ zorgen we voor een veilige en vertrouwde plek waarbinnen leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geven leerlingen het gevoel dat ze de moeite waard zijn en we helpen hen goede resultaten te behalen, waarmee we ze voorbereiden op een complexe maatschappij. We leren de leerlingen de beste versie van zichzelf te worden. We vinden de driehoeksverhouding kind-ouders-school van groot belang, om zo samen te zorgen dat het kind veel leert, maar bovenal gelukkig is en graag naar school gaat.

Wat willen wij onze leerlingen meegeven?  

Op Basisschool de Vossenberg mag je zijn wie je bent, met respect voor de ander. Daarnaast bieden wij onze leerlingen een goede basis. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis niet alleen onthouden, maar ook leren toepassen in verschillende situaties. Wij geven onze leerlingen de ruimte om zichzelf te leren kennen. Dit betekent voor ons dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten en leerpunten. Om dit te kunnen, leren wij ze reflectievaardigheden en bieden wij hun de ruimte om zich in alle veiligheid te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op school gemotiveerd, nieuwsgierig en betrokken zijn. Daarnaast willen we graag dat ze doorzettingsvermogen hebben om hun doelen te bereiken. We leren de leerlingen zelfstandig te werken en maken ze mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Naast het overdragen van basiskennis, stimuleren wij onze leerlingen om zelf kennis te creëren. Daarom leren wij onze leerlingen om kritisch en creatief te denken. Wanneer zij een probleem krijgen voorgelegd, kunnen zij hier zelf een oplossing voor bedenken. Wij brengen onze leerlingen bewust sociale vaardigheden bij d.m.v. onze Pedagogsiche Huisstijl 'Vier 't geluk'.