Onderwijs

In de loop van het schooljaar zullen er zo'n 117 leerlingen onderwijs volgen op de Vossenberg.
Een overzichtelijke school met leerpleinen waar kinderen samen leren en spelen en elkaar ontmoeten.
Bijna alle kinderen komen uit de directe omgeving van de school.
Op de Vossenberg maken we, indien wenselijk en/of noodzakelijk, gebruik van combinatiegroepen. Onze kinderen leren vooral van elkaar en in een combinatiegroep kan dat juist voordelen hebben. De executieve functies zoals leren te leren, echt samen werken en coöperatief werken worden hierdoor ook gevraagd en getraind.
Kinderen leren doelen te stellen met de groep, maar ook kinddoelen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

EBC Noord:
Onder het dak van het E.B.C.-Noord hebben we de verschillende bewoners: Basisschool 't Kwekkeveld, Basisschool De Vossenberg en Kinderopvang De Plu.
We werken nauw samen met de collega school 't Kwekkeveld. We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs. Binnen het E.B.C. proberen we middels modulair onderwijs dat te bieden wat kinderen nodig hebben. U kunt daar bijvoorbeeld denken aan de Taalklas.
We organiseren zowel gezamenlijke als aparte activiteiten. Zo vieren we Sint, Kerst en de Koningsspelen samen. De kinderen van beide scholen ontmoeten elkaar dagelijks op de speelplaats. Daarnaast werken we samen met de  Kinderopvang De PLU. Er vindt overleg plaats over het programma en er wordt veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”.


Modulair Onderwijs
We denken met verschillende modules op allerlei gebied datgene te bieden wat kinderen nodig hebben. Zo zijn we in het schooljaar 2018-2019 gestart met een taalgroep, worden de gymlessen gegeven door een vakdocent LO en worden de muzieklessen verzorgd door een vakdocent muziek.

De taalklas
Binnen Skopos is er een taalklas voor kinderen die problemen hebben met de Nederlandse taal. 
We proberen met name de woordenschat uit te bereiden, zodat de kinderen het onderwijs beter kunnen volgen. 
De taalklas wordt ondersteund door een logopediste en bestaat meestal uit meerdere kinderen. De samenstelling wisselt gedurende het jaar.