Onderwijs

De Vossenberg is sinds 2012 gehuisvest in een nieuw gebouw. Wij hebben kleinere lokalen en grote leerpleinen. In de klassen vinden de instructies plaats. Op de leerpleinen ontmoeten de kinderen elkaar, gaan ze samenwerkend en handelend leren. Op de Vossenberg maken we, indien wenselijk en/of noodzakelijk, gebruik van combinatiegroepen. Onze kinderen leren vooral van elkaar en in een combinatiegroep kan dat juist voordelen hebben. De executieve functies zoals leren te leren, echt samen werken en coöperatief werken worden hierdoor ook gevraagd en getraind. Kinderen leren doelen te stellen met de groep, maar ook kinddoelen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

De Vossenberg vormt samen met basisschool ’t Kwekkeveld, peuterspeelzaal De Kikker en kinderopvang De Plu een Educatief Basis Centrum in het noorden van Schijndel (EBC-Noord). Wij werken nauw samen om een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m 12-jarigen te realiseren. Wij hebben ongeveer 125 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De meeste kinderen komen uit de wijk. Daarnaast hebben wij ook gezinnen van elders binnen Schijndel. Vanuit oorspronkelijk katholiek onderwijs verzorgen wij goed onderwijs voor alle leerlingen in de wijk met een diversiteit aan cultuur. Een school met gedreven leerkrachten vol expertise en hart voor de leerling. Wij zorgen voor een vertrouwde plek waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Wij geven ze het gevoel dat ze de moeite waard zijn en we helpen hen goede resultaten te halen zodat ze in de toekomst meekunnen in de maatschappij. Wij zijn een prachtige plek met een breed onderwijsaanbod. 

De afgelopen jaren heeft De Vossenberg samen met 't Kwekkeveld hard gewerkt om de basis op orde te krijgen op EBC Noord. Vanaf volgend jaar gaan we doorbouwen op deze basis. Een belangrijk onderdeel hierbij is het doorontwikkelen van de eigen identiteit en de visie op steengoed onderwijs op De Vossenberg. De samenwerking met 't Kwekkeveld blijft bestaan, maar beide scholen ontwikkelen zich door tot een unieke, krachtige onderwijsplek. 
Meer informatie over de inrichting van ons onderwijs is te vinden in onze schoolgids.