Jeugd Advies Team

Jeugd Advies Team (JAT)  

Soms heeft uw kind problemen waardoor het thuis of op school niet zo goed gaat. Het zijn problemen die het ‘spelen’ en ‘leren’ in de weg staan. Uw kind is bijvoorbeeld erg druk, slaapt slecht of vertoont stil en teruggetrokken gedrag. Het speelt niet met andere kinderen of laat in zijn gedrag merken dat het met iets zit. Soms ook zijn er problemen thuis waar u zich zorgen om maakt. Kortom, uw kind zit niet zo lekker in zijn of haar vel. Er zijn dus geen directe ontwikkelingsproblemen, maar u maakt zich al dan niet samen met de leerkracht toch bezorgd over de ontwikkeling van uw kind.  

Als u niet goed weet waar u terecht kunt, kunt u een afspraak maken met het Jeugd Advies Team.  

Betrokkenheid en bezorgdheid.  

De leerkrachten binnen ons EBC zullen in eerste instantie samen met u proberen de oorzaak van de problemen van uw kind te vinden. Echter, de school laat zich ook graag adviseren door collega’s binnen het Jeugd Advies Team (JAT). Zij hebben meer gespecialiseerde kennis omtrent de ontwikkeling van kinderen die minder onderwijsspecifiek is. Zij bezitten meer mogelijkheden dan het EBC zelf kan bieden. Ook een leerkracht kan advies vragen aan het Jeugd Advies Team. Leerkrachten bespreken nooit zonder uw medeweten over uw kind. We doen dit graag samen!  

Welke deskundigen werken samen in jet Jeugd Advies Team: 

Onze schoolmaatschappelijk werker > Han Horn  
Betrokken leerkracht EBC Noord 
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts vanuit de GGD > Leonie Ploegmakers/ Elise Salman 
Jeugd consulent Meierijstad > Nicole Derks 
Samenwerkingsverband (SWV) > Hanneke Veldhuis 
De betrokken KC-er > Hester, Marloes of Monique 
Afhankelijk van de hulpvraag sluit een selectie van bovenstaande specialismen aan bij het JAT overleg. Zij kunnen u adviseren over de te volgen stappen. Zij kunnen ook andere deskundigen aansturen, die hulpverlening bieden aan uw kind en/of gezin. 

Tijden JAT-overleg 

Maandag 18 december 15.30 uur 

Donderdag 25 januari 15.30 uur 

Maandag 4 maart 15.30 uur 

Maandag 15 april 15.30 uur 

Donderdag 30 mei 15.30 uur 

Aanmelding 

U kunt het aanmeldformulier hier downloaden, vragen bij de leerkracht van uw kind of bij onze schoolmaatschappelijk werker Han. 

Als u het aanmeldformulier hebt ingevuld, kunt u deze uiterlijk 3 dagen voor het overleg mailen naar de leerkracht van uw kind.