Kennismaken

Nieuwe leerling 4 jarige:
Vlak voordat uw kind 4 jaar wordt (vanaf ongeveer 5 weken van te voren) neemt juf Marit contact met u op. U ontvangt een envelop met de nodige informatie en er wordt in samenspraak met ouders een oefenmoment ingepland. De oefenmomenten zijn ervoor om uw kind kennis te laten maken met de nieuwe leerkracht, de nieuwe klasgenoten etc. Dit moment duurt een ochtend van 9.00 tot 12.00 uur. We vragen dan uw kind fruit mee te geven voor de ochtendpauze. Voorafgaande aan de ochtend ontvangt u nog meer praktische informatie die nodig is om kennis te komen maken. De oefenmomenten worden in de week voordat het kind op school komt, ingepland.
De nieuwe leerling heten we van harte welkom op de eerste dag na zijn/haar 4e verjaardag.

Nieuwe leerling:
Leerlingen die van een andere school komen en bij ons ingeschreven worden, krijgen van te voren de kans om kennis te komen maken op de Vossenberg. Kennis te maken met de nieuwe leerkracht, het gebouw van binnen als een te zien en de toekomstige klas. Dit plannen we in samenspraak met ouders. De teamcoördinator is hiervoor het aanspreekpunt. In overleg met school en ouders bespreken we hoe we de overgang voor uw kind(eren) het fijnste kunnen laten verlopen.
U vult een inschrijfformulier in. Deze is te vinden via de website of via de administratie/conciërges van EBC Noord. Wanneer u het formulier ingevuld heeft, geeft u dit af bij ons op school.
Vervolgens gaan wij aan de slag met inschrijving en krijgt u van ons een bevestiging van aanmelding via de post. Het kan zijn dat we aanvullende gegevens nodig hebben  voor de inschrijving. Als dit zo is neemt juf Marit contact met u op. Mocht het zo zijn dan uw kind(eren) op een andere school heeft/hebben gezeten, nemen wij contact op met de vorige school.
In samenspraak met de ouders en de Vossenberg plannen we de datum in wanneer uw kind(eren) start(en) op onze school. Ze zijn dan van harte welkom op de nieuwe school.