Welkom bij Basisschool de Vossenberg

Groei zelf, groei samen
Iedereen is anders. En iedereen leert anders. Voor ons is het dan ook logisch dat we kindgericht en niet klasgebonden werken. We kijken naar: hoe zit het kind in elkaar? Wat zijn de talenten en leerpunten en wat heeft de leerling nodig om stappen in de ontwikkeling te kunnen zetten? Vanuit een persoonlijke leerlijn gaan de kinderen zelfstandig én samen aan de slag met hun individuele leerdoelen en groepsdoelen. Zo werken ze aan hun eigen ontwikkeling én aan die van de ander. En dat is precies onze bedoeling.

Groot worden in 't klein
Onze school is kleinschalig en overzichtelijk. Bij ons staat de kring centraal. Bij ons bepaalt het kind, binnen de kaders, wat het eerst wil leren. Is er extra instructie nodig? Dan geven we die. Gaat het om een zelfstandige leerling die kan omgaan met verantwoordelijkheden? Dan is meer vrijheid op z'n plaats. Op deze manier krijgt ieder kind wat het nodig heeft. Van uitblinkers tot zorgkinderen, we halen er het beste uit. Soms zus, soms zo, maar altijd op een veilige manier in een vertrouwde omgeving.
Op onze school vinden we een nauwe samenwerking met ouders van belang. Samen met ouders werken we aan de ontwikkeling van het kind.