M.R. Medezeggenschapsraad


Vanuit de MR denken en beslissen wij mee over het huidige en toekomstige beleid van EBC Noord. Het gaat hierbij om diverse zaken als het schoolplan, personeelsbeleid, calamiteitenplan etc. Wij bekijken de thema's vanuit een ouderperspectief waarbij de kinderen altijd centraal staan! De identiteit van zowel 't Kwekkeveld als de Vossenberg is hierbij van belang. Naast de identiteit staat de kwaliteit van het onderwijs centraal.
Voor dit jaar heeft de MR het volgende doel gesteld:Wij willen een proactieve en zichtbare MR zijn met een transparante boodschap. Wij streven naar een optimale samenwerking tussen alle geledingen van EBC Noord. Dit alles met als doel de kwaliteit van het onderwijs, identiteit en continuïteit van beide scholen te waarborgen.

Deze doelen willen wij bereiken door o.a. actualiteiten op te nemen in de agenda, ambities reëel te houden en feedback te halen en ontvangen van ouders. Een mooi voorbeeld hoe wij onze rol hebben gepakt, is het advies wat wij opgesteld hebben omtrent het thuisonderwijs in corona tijd.

Wilt u als ouder/verzorger een bepaald onderwerp aandragen, twijfel niet om één van de MR-leden aan te spreken. Onze MR vergaderingen zijn vrij toegankelijk. Als u daar eens bij wilt zijn, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter van de MR.
 

 
Leden M.R.
Voorzitter: Suzanne van Orsouw
Teamgeleding:
Linda van Giersbergen, Malika van Dijk
Oudergeleding:
Suzanne van Orsouw, Roel van Wordragen, Gemma van den Boom
GMR: Femke Kloster