Fides

Fides 
Een aantal jaar geleden alweer zijn wij gestart met de introductie van de Fides methodiek. Een methodiek die zich richt op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat.
In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. Inmiddels zijn alle symbolen in de groepen volop in gebruik. 
In onze nieuwsbrief stellen we regelmatig een Fides-symbool centraal onder het kopje "ik maak me sterk". We geven er uitleg over en we vertellen hoe we ermee werken. Op die manier weten jullie als ouders steeds beter waar de kinderen het over hebben als ze de symbolen thuis ter sprake brengen. Je kunt er dan ook gemakkelijker met hen het gesprek over aangaan.


Fides symbolen
Ballon.
De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling. Terminologie die wordt gehanteerd is: Eén ballon = je voelt je oké. Je durft je zelfvertrouwen te laten zien. Nul ballonnen = te weinig lucht, onzekerheid. Tien ballon = te veel lucht, je laat stoer of opvallend gedrag zien. Ook onzekerheid dus, net als 0 ballonnen.
 
Domino.
De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren maar om uit de rij te stappen. De dominostenen maken heel inzichtelijk dat het bepalen van jouw positie, bijv. bij vervelend gedrag in een groepje, het verschil kan maken.
 
Sleutelbos.
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.
 
100%.
In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van die natuur…dus ben ik goed zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!
 
Oke-ojee gedachte.
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’ gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander. Ook hanteerbaar bij zaken waar je tegen opziet. Wat is nodig om het van Ojee naar Oké te krijgen?
 
Rugzak.
De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken!
 
Matroesjka.
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen?